Comb
Björn Jansson

Björn finns numera på DEEVI Bondegatan 16 / Sofo / Södermalm
Telefonnummer till salongen 08-615 19 19, Mobil 070-7671770
Mail bjorn@comb.se

VÄLKOMNA!